top of page

1.84 Çizimler için standartlar  

 • (a) Çizimler. Kullanım ve tasarım patent başvurularında çizimlerin sunulması için kabul edilebilir iki kategori vardır.

  • (1) Siyah mürekkep. Normalde siyah beyaz çizimler gereklidir. Çizimler için Hindistan mürekkebi veya düz siyah çizgileri koruyan eşdeğeri kullanılmalıdır; veya

  • (2) Renk. Tasarım uygulamalarında renkli çizimlere izin verilir. Bir tasarım başvurusunun renkli çizimler içerdiği durumlarda, başvuru, bu bölümün (a)(2)(ii) paragrafının gerektirdiği sayıda renkli çizim setini içermeli ve şartname, (a)(2) paragrafında istenen referansı içermelidir. (iii) bu bölümün. Nadir durumlarda, bir faydalı patent başvurusunda patenti alınmak istenen konuyu açıklamak için tek pratik araç olarak renkli çizimler gerekli olabilir. Renkli çizimler, basılı patentte çizimlerdeki tüm detayların siyah beyaz olarak yeniden üretilebilmesi için yeterli kalitede olmalıdır. Uluslararası uygulamalarda renkli çizimlere izin verilmez (bkz. PCT Kuralı 11.13). Kurum, faydalı patent başvurularında renkli çizimleri, ancak bu fıkra uyarınca yapılan renkli çizimlerin neden gerekli olduğunu açıklayan bir dilekçe verildikten sonra kabul edecektir. Bu tür bir dilekçe aşağıdakileri içermelidir:

   • (i) § maddesinde belirtilen ücret  1.17(s)  ;

   • (ii) Ofis elektronik dosyalama sistemi aracılığıyla gönderilmişse bir (1) takım renkli çizimler veya Ofis elektronik dosyalama sistemi aracılığıyla gönderilmemişse üç (3) renkli çizim takımı; ve

   • (iii) Çizimlerin kısa açıklamasının ilk paragrafı olarak aşağıdaki dili eklemek için (spesifikasyon içermediği veya daha önce içerecek şekilde değiştirilmediği sürece) şartnamede yapılan bir değişiklik:

    Patent veya başvuru dosyası, renkli olarak yürütülen en az bir çizim içerir. Bu patentin veya patent başvurusu yayınının renkli çizim(ler)i ile kopyaları, talep edilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde Ofis tarafından sağlanacaktır.

 • (b) Fotoğraflar.—

  • (1) Siyah ve beyaz. Fotoğrafların fotokopileri de dahil olmak üzere fotoğraflara, kullanım ve tasarım patent başvurularında normalde izin verilmez. Ofis, ancak, fotoğraflar, talep edilen buluşu göstermek için tek uygulanabilir ortam ise, kullanım ve tasarım patent başvurularında fotoğrafları kabul edecektir. Örneğin, elektroforez jellerinin, lekelerin (örneğin, immünolojik, batı, güney ve kuzey), otoradyografların, hücre kültürlerinin (boyalı ve boyanmamış), histolojik doku kesitlerinin (boyalı ve boyanmamış), hayvanların, bitkilerin fotoğrafları veya fotomikrografları, vivo görüntüleme, ince tabaka kromatografi plakaları, kristal yapılar ve bir tasarım patent başvurusunda süs etkileri kabul edilebilir. Başvurunun konusu bir çizimle örneklendirilmeye izin veriyorsa, incelemeyi yapan kişi fotoğraf yerine çizim isteyebilir. Fotoğraflar, fotoğraflardaki tüm detayların basılı patentte tekrar üretilebilmesi için yeterli kalitede olmalıdır.

  • (2) Renkli fotoğraflar. Faydalı ve tasarım patent başvurularında, renkli çizimler ve siyah beyaz fotoğrafların kabul edilme koşullarının sağlanmış olması halinde, renkli fotoğraflar kabul edilecektir. Bu bölümün (a)(2) ve (b)(1) paragraflarına bakınız.

 • (c) Çizimlerin tanımlanması. Tanımlayıcı işaretler sunulmalı ve varsa buluşun başlığını, buluş sahibinin adını ve başvuru numarasını veya başvuruya başvuru numarası atanmamışsa dosya numarasını (varsa) içermelidir. Bu bilgi sağlanmışsa, her yaprağın önüne üst kenar boşluğu içinde yerleştirilmelidir. Başvurunun dosyalanma tarihinden sonra gönderilen her çizim kağıdı, § uyarınca "Değiştirme Sayfası" veya "Yeni Sayfa" olarak tanımlanmalıdır.  1.121(d) . Yapılan değişiklikleri gösteren açıklamalar da dahil olmak üzere herhangi bir değiştirilmiş çizim şeklinin işaretlenmiş bir kopyası dosyalanırsa, bu işaretlenmiş kopya, § uyarınca "Açıklamalı Sayfa" olarak açıkça etiketlenmelidir.  1.121(d)(1) .

 • (d) Çizimlerdeki grafik formlar. Kimyasal veya matematiksel formüller, tablolar ve dalga biçimleri çizimler olarak sunulabilir ve çizimlerle aynı gereksinimlere tabidir. Her bir kimyasal veya matematiksel formül, bilgilerin uygun şekilde entegre edildiğini göstermek için gerektiğinde parantezler kullanılarak ayrı bir şekil olarak etiketlenmelidir. Her bir dalga formu grubu, yatay eksen boyunca uzanan zamanla ortak bir dikey eksen kullanılarak tek bir şekil olarak sunulmalıdır. Spesifikasyonda tartışılan her bir dalga biçimi, dikey eksene bitişik ayrı bir harf gösterimi ile tanımlanmalıdır.

 • (e) Kağıt türü. Ofise gönderilen çizimler esnek, sağlam, beyaz, pürüzsüz, parlak olmayan ve dayanıklı kağıt üzerinde yapılmalıdır. Tüm sayfalarda makul ölçüde çatlak, kırışık ve kıvrım bulunmamalıdır. Çizim için sayfanın sadece bir tarafı kullanılabilir. Her sayfada makul ölçüde silinme olmamalı ve değişiklikler, üzerinde yazılar ve satır araları bulunmamalıdır. Fotoğraflar, bu bölümün (f) paragrafındaki yaprak boyutu gerekliliklerini ve bu bölümün (g) paragrafındaki kenar boşluğu gerekliliklerini karşılayan kağıt üzerinde geliştirilmelidir. Fotoğraflarla ilgili diğer gereklilikler için bu bölümün (b) paragrafına bakın.

 • (f) Kağıt boyutu. Bir uygulamadaki tüm teknik resim sayfaları aynı boyutta olmalıdır. Sayfanın daha kısa kenarlarından biri, üst kısmı olarak kabul edilir. Çizimlerin yapıldığı sayfaların boyutu şöyle olmalıdır:

  • (1) 21.0 cm. 29.7 cm'ye kadar. (DIN boyutu A4) veya

  • (2) 21,6 cm. 27,9 cm'ye kadar. (8 1/2 x 11 inç).

 • (g) Marjlar. Sayfalar görüş çevresinde (yani kullanılabilir yüzey) çerçeveler içermemeli, ancak tarama hedef noktalarına (yani, artı işaretler) sahip olmalıdır. Her sayfa en az 2,5 cm'lik bir üst kenar boşluğu içermelidir. (1 inç), en az 2,5 cm'lik bir sol kenar boşluğu. (1 inç), en az 1,5 cm'lik bir sağ kenar boşluğu. (5/8 inç) ve en az 1,0 cm'lik bir alt kenar boşluğu. (3/8 inç), böylece 17.0 cm'den büyük olmayan bir görüş alanı bırakır. 26.2 cm'ye kadar. 21.0 cm'de. 29.7 cm'ye kadar. (DIN boyutu A4) çizim sayfaları ve 17,6 cm'den büyük olmayan bir görüş. 24,4 cm'ye kadar. (6 15/16 x 9 5/8 inç) 21,6 cm üzerinde. 27,9 cm'ye kadar. (8 1/2 x 11 inç) çizim sayfaları.

 • (h) Görünümler. Çizim, buluşu göstermek için gerektiği kadar çok görünüm içermelidir. Görünümler bir plan, cephe, kesit veya perspektif görünümler olabilir. Gerekirse daha büyük ölçekte elemanların bölümlerinin detay görünümleri de kullanılabilir. Çizimin tüm görünümleri birlikte gruplandırılmalı ve sayfa(lar) üzerinde yer israf edilmeden, tercihen dik konumda, birbirinden açıkça ayrılmış olarak düzenlenmeli ve spesifikasyonları, istemleri veya özeti içeren sayfalarda yer almamalıdır. Görünümler, projeksiyon çizgileriyle birbirine bağlanmamalı ve merkez çizgileri içermemelidir. Elektrik sinyallerinin dalga biçimleri, dalga biçimlerinin göreli zamanlamasını göstermek için kesikli çizgilerle bağlanabilir.

  • (1) Patlatılmış görünümler. Çeşitli parçaların montaj ilişkisini veya sırasını göstermek için ayrılmış parçaların bir braket tarafından sarıldığı patlatılmış görünümlere izin verilir. Başka bir şekil ile aynı sayfada yer alan bir şekilde patlatılmış bir görünüm gösterildiğinde, patlatılmış görünüm parantez içine alınmalıdır.

  • (2) Kısmi görünümler. Gerektiğinde, büyük bir makinenin veya cihazın bir bütün olarak görünümü, görünümü anlama olanağında herhangi bir kayıp olmaması durumunda, tek bir sayfa üzerinde kısmi görüntülere bölünebilir veya birkaç sayfaya uzatılabilir. Ayrı sayfalara çizilen kısmi görünümler, hiçbir kısmi görünümün başka bir kısmi görünümün parçalarını içermemesi için her zaman uçtan uca bağlanabilmelidir. Kısmi görünümlerin oluşturduğu bütünü gösteren ve gösterilen parçaların konumlarını gösteren daha küçük ölçekli bir görünüm dahil edilmelidir. Bir görünümün bir kısmı büyütme amacıyla büyütüldüğünde, görünüm ve büyütülmüş görünümün her biri ayrı görünümler olarak etiketlenmelidir.

   • (i) İki veya daha fazla yaprak üzerindeki görünümler, aslında tek bir tam görünüm oluşturduğunda, birkaç yaprak üzerindeki görünümler, çeşitli şekillerde görünen görünümlerin herhangi bir bölümünü gizlemeden tüm şeklin birleştirilebileceği şekilde düzenlenmelidir. çarşaflar.

   • (ii) Çok uzun bir görünüm, tek bir sayfada üst üste yerleştirilmiş birkaç parçaya bölünebilir. Ancak, farklı parçalar arasındaki ilişki açık ve net olmalıdır.

  • (3) Kesit görünümler. Kesit görünümün alındığı düzlem, kesitin kesildiği görünümde kesik çizgi ile gösterilmelidir. Kesik çizginin uçları, kesit görünümün görünüm numarasına karşılık gelen Arap veya Romen rakamları ile gösterilmeli ve görüş yönünü gösteren oklara sahip olmalıdır. Tarama, bir nesnenin kesit bölümlerini belirtmek için kullanılmalı ve çizgilerin zorlanmadan ayırt edilmesini sağlamak için yeterince aralıklı, düzenli aralıklarla eğik paralel çizgilerle yapılmalıdır. Tarama, referans karakterlerin ve ön çizgilerin net bir şekilde okunmasını engellememelidir. Referans karakterlerini taramalı alanın dışına yerleştirmek mümkün değilse, referans karakterlerin girildiği her yerde tarama kesilebilir. Tarama, çevreleyen eksenlere veya ana hatlara önemli bir açıda, tercihen 45° olmalıdır. Tüm malzemeleri kesitin alındığı görünümde gösterildiği gibi göstermek için bir kesit düzenlenmeli ve çizilmelidir. Kesitteki parçalar, düzenli aralıklarla paralel eğik vuruşlarla tarama yaparak uygun malzemeyi/malzemeleri göstermelidir, vuruşlar arasındaki boşluk, taranacak toplam alan temelinde seçilmelidir. Aynı öğenin bir kesitinin çeşitli kısımları aynı şekilde taranmalı ve kesitte gösterilen malzeme(ler)in yapısını doğru ve grafiksel olarak belirtmelidir. Yan yana yerleştirilmiş farklı öğelerin kuluçkalanması, farklı bir şekilde açılandırılmalıdır. Geniş alanlar söz konusu olduğunda, tarama, taranacak alanın ana hattının tüm iç tarafının etrafına çizilen bir kenarla sınırlandırılabilir. Farklı tarama türleri, kesitte görülen bir malzemenin doğasına göre farklı geleneksel anlamlara sahip olmalıdır.

  • (4) Alternatif konum. Hareketli bir konum, kalabalık olmadan yapılabiliyorsa, uygun bir görünümün üzerine bindirilmiş kesikli bir çizgi ile gösterilebilir; aksi takdirde, bu amaç için ayrı bir görünüm kullanılmalıdır.

  • (5) Değiştirilmiş formlar. Değiştirilmiş yapı biçimleri ayrı görünümlerde gösterilmelidir.

 • (i) Görüşlerin düzenlenmesi. Bir görüş, diğerinin üzerine veya bir diğerinin taslağı içine yerleştirilmemelidir. Aynı sayfadaki tüm görünümler aynı yönde olmalı ve mümkünse sayfa dik tutularak okunabilecek şekilde durmalıdır. Buluşun en net gösterimi için levhanın genişliğinden daha geniş görünümler gerekliyse, levha, başlık alanı olarak kullanılacak uygun üst kenar boşluğu ile levhanın üstü açık olacak şekilde yan çevrilebilir. sağ taraf. Apsis eksenini (X'in) ve ekseni belirtmek için standart bilimsel konvansiyonu kullanan grafikler hariç, sayfa dik veya döndürüldüğünde kelimeler yatay, soldan sağa görünmelidir, böylece üst kısım sağ taraf olur. (Y'nin) koordinatları.

 • (j) Ön sayfa görünümü. Çizim, buluşu göstermek için gerektiği kadar çok görünüm içermelidir. Görüşlerden biri, patent başvurusu yayınının ön sayfasında yer almaya ve buluş örneği olarak patente uygun olmalıdır. Görünümler, projeksiyon çizgileriyle birbirine bağlanmamalı ve merkez çizgileri içermemelidir. Başvuru sahibi, patent başvurusu yayınının ve patentinin ön sayfasına eklenmek üzere (şekil numarasına göre) tek bir görünüm önerebilir.

 • (k) Ölçek. Bir çizimin yapıldığı ölçek, çizimin reprodüksiyonda üçte ikisine küçültüldüğünde, mekanizmayı kalabalık olmadan gösterecek kadar büyük olmalıdır. Çizimlerde "gerçek boyut" veya "ölçek 1/2" gibi işaretlere izin verilmemektedir, çünkü bunlar farklı bir formatta çoğaltıldığında anlamlarını yitirmektedir.

 • (l) Satırların, sayıların ve harflerin karakteri. Tüm çizimler, onlara tatmin edici çoğaltma özellikleri kazandıracak bir işlemle yapılmalıdır. Her satır, sayı ve harf dayanıklı, temiz, siyah (renkli çizimler hariç), yeterince yoğun ve koyu, eşit kalınlıkta ve iyi tanımlanmış olmalıdır. Tüm satırların ve harflerin ağırlığı, yeterli çoğaltmaya izin verecek kadar ağır olmalıdır. Bu gereklilik, ne kadar ince olursa olsun tüm çizgiler için, gölgeleme için ve kesit görünümlerde kesilmiş yüzeyleri temsil eden çizgiler için geçerlidir. Farklı kalınlıkların farklı anlamlara sahip olduğu durumlarda, aynı çizimde farklı kalınlıktaki çizgiler ve vuruşlar kullanılabilir.

 • (m) Gölgeleme. Buluşun anlaşılmasına yardımcı oluyorsa ve okunabilirliği azaltmıyorsa, görünümlerde gölgeleme kullanılması teşvik edilir. Gölgeleme, bir nesnenin küresel, silindirik ve konik öğelerinin yüzeyini veya şeklini belirtmek için kullanılır. Düz kısımlar da hafif gölgeli olabilir. Bu tür gölgeleme, perspektifte gösterilen parçalar için tercih edilir, ancak kesitler için tercih edilmez. Bu bölümün (h)(3) paragrafına bakınız. Gölgeleme için aralıklı çizgiler tercih edilir. Bu çizgiler ince olmalı, mümkün olduğunca az sayıda olmalı ve diğer çizimlerle kontrast oluşturmalıdır. Gölgelemenin yerine, nesnelerin gölge tarafındaki kalın çizgiler, birbirlerinin üzerine bindikleri veya belirsiz referans karakterleri dışında kullanılabilir. Işık sol üst köşeden 45° açıyla gelmelidir. Yüzey tasvirleri tercihen uygun gölgeleme ile gösterilmelidir. Çubuk grafikleri veya rengi temsil etmek için kullanıldığı durumlar dışında, düz siyah gölgeli alanlara izin verilmez.

 • (n) Semboller. Uygun olduğunda geleneksel elemanlar için grafik çizim sembolleri kullanılabilir. Bu tür sembollerin ve etiketli gösterimlerin kullanıldığı unsurlar, şartnamede yeterince tanımlanmalıdır. Bilinen cihazlar, evrensel olarak tanınan geleneksel bir anlama sahip olan ve sanatta genel olarak kabul edilen sembollerle gösterilmelidir. Evrensel olarak tanınmayan diğer semboller, mevcut geleneksel sembollerle karıştırılmaları muhtemel değilse ve kolayca tanımlanabilirlerse, Ofisin onayına tabi olarak kullanılabilir.

 • (o) Efsaneler. Uygun açıklayıcı lejantlar, Ofisin onayına tabi olarak kullanılabilir veya çizimin anlaşılması için gerektiğinde kontrol pilotu tarafından istenebilir. Mümkün olduğunca az kelime içermelidirler.

 • (p) Rakamlar, harfler ve referans karakterler.

  • (1) Referans karakterleri (rakamlar tercih edilir), sayfa numaraları ve görünüm numaraları düz ve okunaklı olmalı ve parantez veya ters virgülle birlikte kullanılmamalı veya ana hatlar içinde, örneğin daire içine alınmamalıdır. Sayfayı döndürmek zorunda kalmamak için görünümle aynı yönde yönlendirilmeleri gerekir. Referans karakterler, tasvir edilen nesnenin profilini takip edecek şekilde düzenlenmelidir.

  • (2) Açıları, dalga boylarını ve matematiksel formülleri belirtmek için Yunan alfabesi gibi başka bir alfabenin geleneksel olarak kullanıldığı durumlar dışında, harfler için İngiliz alfabesi kullanılmalıdır.

  • (3) Rakamlar, harfler ve referans karakterleri en az 0,32 cm olmalıdır. (1/8 inç) yüksekliğinde. Anlaşılmasını engelleyecek şekilde çizime yerleştirilmemelidir. Bu nedenle, çizgilerle kesişmemeli veya karışmamalıdır. Taranmış veya gölgeli yüzeylere yerleştirilmemelidir. Gerektiğinde, örneğin bir yüzey veya kesit belirtmek gibi, bir referans karakterin altı çizilebilir ve karakterin farklı görünmesi için tarama veya gölgelemede bir boşluk bırakılabilir.

  • (4) Çizimin birden fazla görünümünde görünen bir buluşun aynı parçası, her zaman aynı referans karakteri ile gösterilmeli ve farklı parçaları belirtmek için asla aynı referans karakteri kullanılmamalıdır.

  • (5) Açıklamada belirtilmeyen referans karakterler çizimlerde görünmeyecektir. Açıklamada belirtilen referans karakterler çizimlerde görünmelidir.

 • (q) Ön hatlar. Öncü çizgiler, referans karakterler ile atıfta bulunulan ayrıntılar arasındaki çizgilerdir. Bu tür çizgiler düz veya eğri olabilir ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Referans karakterin hemen yakınından başlamalı ve belirtilen özelliğe kadar uzanmalıdırlar. Ana hatlar birbirini kesmemelidir. Yerleştirildikleri yüzeyi veya kesiti belirtenler dışında, her referans karakteri için kurşun çizgiler gereklidir. Bu tür bir referans karakterinin altı çizilerek, bir ön çizginin yanlışlıkla atlanmadığını açıkça belirtmek gerekir. Kurşun çizgiler, çizimdeki çizgilerle aynı şekilde yürütülmelidir. Bu bölümün (l) paragrafına bakınız.

 • (r) Oklar. Oklar, anlamlarının açık olması koşuluyla, satır sonlarında aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

  • (1) Bir ön çizgi üzerinde, işaret ettiği bölümün tamamını belirtmek için bağımsız bir ok;

  • (2) Bir ön çizgi üzerinde, bir çizgiye değen bir ok, okun yönü boyunca bakan çizgi tarafından gösterilen yüzeyi belirtmek için; veya

  • (3) Hareket yönünü göstermek için.

 • (s) Telif Hakkı veya Maske Çalışma Bildirimi. Çizimde bir telif hakkı veya maske çalışması bildirimi görünebilir, ancak telif hakkı veya maske çalışması materyalini temsil eden şeklin hemen altına çizimin görüş alanına yerleştirilmeli ve baskı boyutu 0,32 cm olan harflerle sınırlı olmalıdır. .64 cm'ye kadar. (1/8 ila 1/4 inç) yüksek. Bildirimin içeriği yalnızca yasaların öngördüğü unsurlarla sınırlı olmalıdır. Örneğin, "©1983 John Doe" (17 USC 401) ve "*M* John Doe" (17 USC 909), sırasıyla uygun şekilde sınırlandırılacak ve mevcut tüzük uyarınca yasal olarak yeterli telif hakkı ve maske çalışması bildirimleri olacaktır. Bir telif hakkı veya maske çalışması bildiriminin dahil edilmesine yalnızca §'de belirtilen yetkilendirme dili olması durumunda izin verilecektir.  1.71(e)  şartnamenin başında (tercihen ilk paragraf olarak) yer alır.

 • (t) Çizim sayfalarının numaralandırılması. Çizim sayfaları, bu bölümün (g) paragrafında tanımlandığı şekilde, 1'den başlayarak ardışık Arap rakamlarıyla numaralandırılmalıdır. Bu numaralar, varsa, sayfanın üst kısmının ortasına yerleştirilmelidir, ancak kenar boşluğuna yerleştirilmemelidir. Çizim, kullanılabilir yüzeyin üst kenarının ortasına çok yakın uzanıyorsa, sayılar sağ tarafa yerleştirilebilir. Teknik resim sayfası numaralandırması, karışıklığı önlemek için açık ve referans karakter olarak kullanılan numaralardan daha büyük olmalıdır. Her sayfanın numarası, eğik bir çizginin her iki tarafına yerleştirilmiş iki Arap rakamı ile gösterilmelidir; birincisi sayfa numarası ve ikincisi, başka hiçbir işaret olmaksızın toplam çizim sayfası sayısıdır.

 • (u) Görüşlerin numaralandırılması.

  • (1) Farklı görünümler, paftaların numaralandırılmasından bağımsız olarak ve mümkünse teknik resim sayfasında/sayfalarında göründükleri sırayla, 1'den başlayarak ardışık Arap rakamlarıyla numaralandırılmalıdır. Bir veya birkaç sayfada tek bir tam görünüm oluşturması amaçlanan kısmi görünümler, aynı numara ve ardından büyük harfle tanımlanmalıdır. Görünüm numaralarından önce "ŞEKİL" kısaltması gelmelidir. Talep edilen buluşu açıklamak için bir uygulamada yalnızca tek bir görünümün kullanıldığı durumlarda, numaralandırılmamalı ve "ŞEKİL" kısaltması kullanılmamalıdır. görünmemesi gerekir.

  • (2) Görünümleri tanımlayan sayılar ve harfler basit ve açık olmalı ve parantez, daire veya ters virgül ile birlikte kullanılmamalıdır. Görünüm numaraları, referans karakterler için kullanılan numaralardan daha büyük olmalıdır.

 • (v) Güvenlik işaretleri. Çizimlerin üzerine, görüş alanı dışında, tercihen üst kenar boşluğunda ortalanmış olarak, yetkili güvenlik işaretleri yerleştirilebilir.

 • (w) Düzeltmeler. Ofise gönderilen çizimler üzerinde yapılacak her türlü düzeltme kalıcı ve kalıcı olmalıdır.

 • (x) Delikler. Başvuru sahibi tarafından çizim sayfalarında delik açılmamalıdır.

 • (y) Çizim türleri. Görmek §  1.152  tasarım çizimleri için, § 1.1026 uluslararası tasarım reprodüksiyonları için, §  1.165  bitki çizimleri için ve §  1.173(a)(2)  çizimleri yeniden yayınlamak için.

Bir amaç

USPC sisteminin Tasarım sınıflandırma çizelgesi, ABD Tasarım patentlerinin yapısı için yapılandırılmış bir organizasyon sağlar. Bir Tasarım Patentinin iddiası, "bir üretim nesnesi" [35 USC 171] için "bir süs tasarımına" yönelik olduğundan, Tasarım sınıflandırma çizelgesi, patent hakları verilmiş endüstriyel tasarımlara etkin erişimi teşvik eder.
 

B. Teori

Tasarım patentlerinin sınıflandırılması, Tasarım patentinde açıklanan ve talep edilen endüstriyel tasarımın işlev veya amaçlanan kullanım kavramına dayanmaktadır. Bireysel tasarımlar farklı ortamlarda kullanılabilse de, aynı işleve sahip endüstriyel tasarımlar genellikle aynı Tasarım sınıfında toplanır.

Örneğin, oturma için patentli tasarımlar, bu tasarımlar evde, işyerinde, araçlarda vb. kullanılabilse de D6 sınıfı Mobilyalar'da sınıflandırılır. Aynı işleve sahip endüstriyel tasarımlar ayrıca belirli işlevsel özellik, ayırt edici dekoratif görünüm, veya formu.

US Design Class

C. Tasarım Patent Sınıfları

ABD Tasarım patentleri 33 konu sınıfında sınıflandırılır:  ABD TASARIM SINIFLARI

D1 Yenilebilir Ürünler
D2 Giyim ve Tuhafiye
D3 Seyahat Eşyaları, Kişisel Eşyalar ve Eşyaların Saklanması veya Taşınması
D4 Fırça
D5 Tekstil veya Kağıt Bahçe Eşyaları; Sac Malzeme
D6 Mobilyalar
D7 Başka Yerde Belirtilmeyen Yiyecek veya İçecek Hazırlama veya Sunma Ekipmanı
D8 Araçlar ve Donanım
Mallar için D9 Paketler ve Konteynerler
D10 Ölçme, Test veya Sinyalizasyon Aletleri
D11 Takı, Sembolik İşaretler ve Süsler
D12 Ulaşım
D13 Enerjinin Üretimi, Dağıtımı veya Dönüşümü için Ekipman
D14 Kayıt, İletişim veya Bilgi Alma Ekipmanı
D15 Makineler Başka Yerde Belirtilmemiş
D16 Fotoğraf ve Optik Ekipmanları
D17 Müzik Aletleri
D18 Baskı ve Büro Makinaları
D19 Ofis Gereçleri; Sanatçıların ve Öğretmenlerin Materyalleri
D20 Satış ve Reklam Ekipmanları
D21 Oyun, Oyuncak ve Spor Eşyaları
D22 Silahlar, Piroteknik, Avcılık ve Balıkçılık Ekipmanları
D23 Çevresel Isıtma ve Soğutma, Akışkan İşleme ve Sıhhi Ekipmanlar
D24 Tıbbi ve Laboratuvar Ekipmanları
D25 Yapı Birimleri ve Yapı Elemanları
D26 Aydınlatma
D27 Tütün ve Sigara İçenlerin Malzemeleri
D28 Kozmetik Ürünler ve Tuvalet Eşyaları
D29 Güvenlik, Koruma ve Kurtarma Ekipmanları
D30 Hayvancılık
D32 Yıkama, Temizleme veya Kurutma Makinaları
D34 Malzeme veya Ürün Taşıma Ekipmanı
D99 Çeşitli

Ülke kodları, patent başvurusunun yapıldığı veya verildiği ülke veya kuruluşu belirten iki harften (ör. GB) oluşur.

AL Arnavutluk

AP Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Örgütü

AR Arjantin

Avusturya'da

Avustralya Avustralya

BA Bosna Hersek

Belçika OL

BG Bulgaristan

BR Brezilya

CA Kanada

CH İsviçre

CL Şili

CN Çin

CO Kolombiya

CR Kosta Rika

CS Çekoslovakya (1993'e kadar)

Küba Küba

CY Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

DD Alman Demokratik Cumhuriyeti

Almanya

Danimarka

DZ Cezayir

EA Avrasya Patent Organizasyonu

AT Ekvador

EE Estonya

EG Mısır

EP Avrupa Patent Ofisi

ES İspanya

FI Finlandiya

FR Fransa

GB Birleşik Krallık

GC Körfez İşbirliği Konseyi

GE Gürcistan

GR Yunanistan

GT Guatemala

Hong Kong Hong Kong (SAR)

İK Hırvatistan

HU Macaristan

kimlik Endonezya

IE İrlanda

IL İsrail

Hindistan'da

İzlanda

BT İtalya

JP Japonya

KE Kenya

KR Kore (Güney)

LI Lihtenştayn

LT Litvanya

LU Lüksemburg

AG Letonya

MA Fas

MC Monako

MD Moldova Cumhuriyeti

ME Karadağ

MK Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

MN Moğolistan

MT Malta

MW Malavi

MX Meksika

BENİM Malezya

Kuzey Kore Yeni Kaledonya

NI Nikaragua

NL Hollanda

NO Norveç

Yeni Zelanda Yeni Zelanda

OA Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü

PA Panama

PE Peru

PH Filipinler

PL Polonya

PT Portekiz

RO Romanya

SC Sırbistan

RU Rusya Federasyonu

Güney Doğu İsveç

SG Singapur

SI Slovenya

SK Slovakya

SM San Marino

SU Sovyetler Birliği (SSCB)

SV El Salvador

TJTacikistan

TRTürkiye

TTTrinidad ve Tobago

TWTayvan

Birleşik Arap Emirlikleri

ABDAmerika Birleşik Devletleri

UYUruguay

VNViet Nam

WOWorld Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

YUYugoslavya/Sırbistan ve Karadağ

ZAGüney Afrika

ZMZambiya

ZWZimbabve

bottom of page