top of page

USPTO, PCT, CIPO standartlarına uygun çizimler.
Çizimlerdeki tutarlılık kaliteyi yüksek kılmaktadır.

Yayınlanmış Faydalı Patent Çizimi

bottom of page